• Om kommittén

    Nordisk kommitté för bioetik grundades i 1989 för att befrämja nordiskt samarbete och informationsutbyte inom bioetik mellan forskare, parlamentariker, opinionsbildare och tjänstemän.
    Les mer >>

  • Abonnera på våra nyhetsbrev (kun engelsk)
  • Följ oss på Facebook

  • Följ oss på Twitter

    twitter